Když je někdo sám...

 

Energie je život, potěšení, rozkoš, láska. Tanec, oslava. Když je dost energie, vše je možné. Někdy se pak stane písní, jindy láskou!

 

Energie ist Leben, Freude, Vergnügen, Liebe. Auch Tanz und Feier. Wenn genug Energie vorhanden ist, ist alles möglich. Manchmal wird es ein Lied, manchmal wird es zu Liebe!